Peerfeedback op LA-4

challengedayVan Pascal en Jolijn heb ik peerfeedback gekregen als voorbereiding op Challenge Day. De feedback is over het algemeen positief. Het is leuk om terug te lezen dat ik professioneel overkom en dat opgemerkt wordt dat ik veel informatie deel op het gebied van onderwijsvernieuwing via de sociale media. Ik herken dat ik op mijn blog onvoldoende gedeeld heb over de verschillende contexten waarin ik bezig ben met onderwijsinnovatie. Ik ben blij met de zeer kritische vragen die gesteld zijn over ons scenario dat gepresenteerd wordt tijdens Challenge Day, want daarmee kunnen we onze presentatie aanscherpen. Een uitdaging om daar goede antwoorden op te formuleren!

Peerfeedback Pascal

Peerfeedback Jolijn

 

Bookmark and Share

Verantwoording p.i.’s LA-4

Hieronder volgt een verantwoording van de prestatie-indicatoren binnen LA-4 “maatschappelijke context van onderwijs”. De verantwoording is gebaseerd op de opdrachten die ik binnen de Quests van het LA heb gemaakt, maar ook op de verschillende contexten waarin ik mij begeef waar het onderwijs(innovatie) betreft. Naast mijn werk als docent en loopbaancoach bij SintLucas ben ik betrokken bij de BVMBO (beroepsvereniging voor MBO docenten), United4Education en de Dutch Innovation School. Aan het begin van het leerarrangement heb ik tevens een deel van de U.Lab Mooc van Otto Scharmer gevolgd op basis van zijn boek “Leiden vanuit de toekomst”.

P.i. Verantwoording Zelfbeoordeling
Participeren in (landelijke/regionale) onderwijsinnovatie-trajecten Mijn betrokkenheid bij o.a. het landelijke platform United4Education. Ik lever een bijdrage aan het transitiepad “alternatief schoolontwerp”.

Level expert

 

Betrekken, waar nodig, van relevante externen (buiten MLI of eigen organisatie) bij onderwijsontwikkeling Tijdens het LA heb ik via Twitter veel tips en interactie gehad met meerdere mensen uit mijn netwerk. Zo heeft bijvoorbeeld Karin Winters feedback gegeven op de scenario’s die ik gemaakt heb voor Quest 2. Doordat ik in verschillende contexten acteer, heb ik een redelijk groot netwerk. Voor Challenge Day heb ik een aantal mensen uit mijn netwerk gericht uitgenodigd. Ook heb ik de uitnodiging via LinkedIn en Twitter gedeeld.

Level advanced/expert

 

Over de grenzen van het eigen vakgebied (context) heen kijken. Het beeld dat leerteam Eduquest 2030 gemaakt heeft, gaat verder dan mijn eigen vakgebied (Economie) en de beroepen waar SintLucas voor opleidt.

Level expert

 

Overzien en beoordelen van de consequenties van (voorgestelde) ontwikkelingen voor de (onderwijs)praktijk van collega’s en hen hierin ondersteunen.

Dit aspect komt minder goed tot uiting in de Quests die ik gemaakt heb. Bij Quest 3 is een SWOT-analyse gemaakt m.b.t. de haalbaarheid van een toekomstscenario voor SintLucas.

 

Binnen de Dutch Innovation School houd ik mij wat meer bezig met consequenties van een vernieuwende aanpak voor de onderwijspraktijk en het functioneren van het team van coaches.

Level dummy/advanced

 

Vertaling van visie op de relatie tussen onderwijs en maatschappelijke ontwikkelingen naar een concreet toekomstbeeld voor de school. In Quest 1 heb ik uitgebreid trends en ontwikkelingen beschreven op het van demografische ontwikkelingen, veranderende levenswijzen en de impact ervan op het onderwijs.

Level advanced

 

Ontwikkeling van visie op onderwijs waarbij verschillende perspectieven, ontwikkelingen en trends (toekomstgericht) worden meegenomen. In Quest 2 heb ik vier uiteenlopende scenario’s geschetst. Ze zijn allen onderscheidend van elkaar. De peerfeedback die ik kreeg, maakte dat ik een aantal zaken kon aanscherpen. ICT had een nog iets prominentere plek mogen krijgen in de scenario’s.

Level expert

 

Je bent in staat de grenzen van de maatschappelijke opdracht van de sector te onderbouwen/ beargumenteren. De maatschappelijke opdracht van het onderwijs komt terug in de visie op leren en ontwikkelen behorende bij het gekozen scenario.

Level advanced

 

Lef om buiten de kaders te denken en niet in de comfort zone blijven zitten. Het scenario en beeld dat door Eduquest wordt neergezet is vernieuwend. Het getuigt van lef dat Eduquest het scenario heeft gekozen dat het verste van de huidige werkelijkheid af ligt. De onderliggende concepten die gekozen zijn, zijn ook vernieuwend. Er is in beperkte mate gebruik gemaakt van concepten vanuit andere disciplines.

Level advanced/expert

 

Presentatie op een inspirerende wijze met als effect dat luisteraars geboeid raken
door het onderwerp.
Het beeld dat Eduquest 2030 gerealiseerd heeft, is dynamisch. Daarnaast is er in het draaiboek sprake van interactie met het publiek in de vorm van feedback en korte dialoog.

Level advanced/expert

 

 

Bookmark and Share

Waardenladder Open Learning Initiative

Samen met het leerteam hebben we aan de hand van het Waarden- en Normenspel van Peter Gerrickens een gezamenlijke waardenladder gemaakt voor het scenario Open Learning Initiative. Ik had vooraf zelf ook een eigen set waarden uitgezocht voor het scenario. Onderstaand volgt mijn eigen set van waarden voor het scenario.

Waardenladder

 

Bookmark and Share

Connect to Inspire: Inspiratiedag SintLucas

Inspiratiedag 2015Volgens traditie vindt op Goede Vrijdag de jaarlijkse Inspiratiedag van SintLucas plaats met als thema “Connect to Inspire”. Op deze studiedag zijn er lezingen van inspirerende sprekers en is er een uitgebreid aanbod van workshops. Nadat CvB-lid Igor van Hooff de nieuwe strategische koers van SintLucas had gepresenteerd, gaf Peter Beschuyt van Kessels & Smit een presentatie over talentontwikkeling. Peter Beschuyt heeft onder meer meegewerkt aan de Talententoolbox. Ik gebruik de werkvormen uit deze Toolbox regelmatig tijdens mijn (studie)loopbaanbegeleidingsuren, dus ik was erg benieuwd naar zijn verhaal. Nadat ik mij voor mijn paper (LA-1) en praktijkonderzoek (LA-5) uitgebreid verdiept heb in de materie van talentontwikkeling en aanverwante concepten, was het interessant om deze presentatie te volgen. Met name de uiteenzetting van het begrip Flow wekte veel belangstelling bij de toehoorders.

Na deze lezing heb ik mee gedaan met de workshop “De student aan het woord” die geheel geleid werd door studenten. Collega Betje Stevens is aangesloten bij het transitiepad “De leerling centraal” van United4Education. Vanuit dit transitiepad is het idee ontstaan om landelijk op vele scholen op 1 oktober 2015 een TEDx event te organiseren. SintLucas is één van de deelnemende scholen. Op 1 april is er door de studenten van de studentenraad op de locatie Boxtel een inventarisatie gemaakt met medestudenten over ideeën rondom nieuwe vormen van onderwijs. Massaal werden studenten op deze dag opgeroepen om mee te denken. Het komende half jaar wordt dit verder uitgewerkt. Op 1 oktober 2015 zullen verschillende studenten deelnemen aan het officiële TEDx event.    

Verder heb ik de workshop “Visueel notuleren” voor een deel mee gedaan. Sinds afgelopen zomervakantie ben ik voor mijzelf aan het oefenen met het maken van visuele notulen. Op Pinterest heb ik een bord verzameld met allerlei voorbeelden als inspiratie. Ik gebruik visueel notuleren tijdens de colleges bij de MLI, maar ik gebruik het soms ook om moeilijke concepten of ideeën op een begrijpelijke manier voor anderen op papier te zetten. Het is mooi hoe je bij het visueel notuleren je beide hersenhelften gebruikt. Dat maakt het ook voor studenten een krachtig tool bij het leren. Visueel notuleren

Volg het bord Visual notes van Mieke op Pinterest.

De laatste workshop die ik heb gevolgd was van Sjef Drummen over Agora in Roermond. Onlangs brachten medestudenten van de MLI al een bezoek aan deze innovatieve school. Helaas kon ik daar niet bij zijn, dus was het fijn om tijdens deze workshop nog eens alle ins en outs te horen van het onderwijsconcept. Het doel van Sjef Drummen met deze workshop was om mensen te laten omdenken over het traditionele onderwijs. Ik vond veel herkenning in de dingen die onderwijskunstenaar Sjef vertelde. Mooi om te zien hoe succesvol Agora is. Voor SintLucas is het interessant om te kijken hoe er aangesloten kan worden op de ideeën van Agora, omdat dit één van de toeleverende scholen voor SintLucas is.

Al met al een leuke en boeiende dag vol inspiratie! Erg geslaagd.

 

Bookmark and Share

Op naar Challenge Day

De voorbereidingen voor Challenge Day op 20 april a.s. zijn in volle gang. Op deze dag presenteren alle leerteams voor LA-4 hun beeld van het onderwijs in 2030. De samenwerking in mijn leerteam Eduquest 2030 loopt voorspoedig bij het maken van de beelden. Om de spanning op te bouwen, hebben we een voorproefje gemaakt van wat men van Eduquest 2030 op de Challenge Day kunnen verwachten. Deze dynamiek proberen we ook vast te houden voor de presentatie tijdens de Challenge Day:

Bookmark and Share

Quest 3: SWOT-analyse

Op basis van de trendanalyses die zijn gemaakt door alle leden (Quest 1a) is er door het leerteam Eduquest 2030 een sjabloon gemaakt voor het scenarioleren (Quest 1b). Het leerteam heeft op basis van dit sjabloon zowel individueel (Quest 2a) als met de gehele groep (Quest 2) vier toekomstscenario’s geschreven voor het onderwijs in 2030. Er is voor gekozen om het scenario “Open Learning Initiatives” verder uit te werken. Dit scenario sluit aan bij de assen “dynamisch” en “leren voor het leven” in het scenariosjabloon. In de onderstaande infographic wordt een SWOT-analyse weergegeven  (Alsem, 1993) met betrekking tot de mogelijkheden van dit scenario binnen de creative community SintLucas (SintLucas, 2014). Een grote online versie van de infographic is hier te bekijken.

infographic SWOT-analyse

Bookmark and Share

Peerfeedback SWOT-analyse (Quest 3)

FeedbackVoor Quest 2 heeft Eduquest 2030 het scenario “Open Learning Initiatives” beschreven. Dit scenario is gekozen om verder uit te werken voor de Challenge van LA-4. Voor Quest 3 heb ik een voorlopige SWOT-analyse gemaakt met betrekking tot de mogelijkheden van dit scenario voor Sintlucas. Dit voorlopige document heb ik aan Wyb Schuit gestuurd voor peerfeedback. Haar feedback zal als reactie op deze blogpost worden gepost.

Tevens heb ik Frank Duijzings gevraagd om feedback te geven op mijn definitieve versie van Quest 3. Dit zal als reactie op deze blogpost worden geplaatst.

Bookmark and Share

Peerfeedback gevraagd

Peer feedbackBeste teamleden van Eduquest 2030,

Quest 2 heb ik in concept-versie klaar. Hier is de link naar mijn 4 persoonlijke scenario’s voor het mbo in 2030. Graag ontvang ik jullie feedback in de vorm van een reactie op dit blogbericht, zodat ik een verbeterslag kan maken. Bij voorbaat dank voor jullie input!

p.s. Overigens is feedback van andere lezers van dit blog ook van harte welkom!

Bookmark and Share

Brainstorm quest 2

Mijn leerteam, Eduquest 2030, heeft voor het scenarioleren 2 assen vastgesteld. Deze assen vormen het uitgangspunt voor het uitwerken van 4 uiteenlopende scenario’s voor het onderwijs in 2030. Allereerst is er de as waarbij persoonlijke ontwikkeling als drijvende kracht centraal staat met als uitersten “leren voor werk” of “leren voor het leven”. Ten tweede de as met “statisch” (normatief) en “dynamisch” (waarde-gedreven) als uitersten. Op basis van mijn trendanalyse en de literatuur die ik gelezen heb, maakte ik een paar dagen geleden de volgende brainstorm:

brainstorming quest 2

 

Deze brainstorm ga ik uitwerken in 4 verhalende scenario’s. Eduquest 2030 gaat van alle individuele scenario’s een gezamenlijke set scenario’s uitwerken. Het meest aansprekende scenario kiezen we vervolgens uit om verder uit te werken; o.a. in een beeld.

Bookmark and Share