Ideeën rondom trapmodel

TrapVoor het herontwerp dat ik ga maken, een zelfbeoordelingsinstrument voor studenten in het propedeusejaar, ben ik mij aan het oriënteren op een goed trapmodel. In de aanloop naar het maken van een trapmodel ben ik eerst de elementen gaan onderzoeken die ik wil samenvoegen in herontwerp: duurzaam beoordelen en generieke vaardigheden (21st century skills).

Zelfbeoordeling door studenten is een manier van duurzaam beoordelen. Duurzaam beoordelen sluit goed aan bij vraaggestuurd onderwijs en is erop gericht om leren in de toekomst te stimuleren. “Essentieel is dat de prestaties van de deelnemer tot op zekere hoogte steeds worden vergeleken met de prestaties van de deelnemer zelf in plaats van alleen te worden afgezet tegen het groepsgemiddelde of vastgestelde standaarden op een aantal criteria” (bron: ECBO). Ik herken hierin de wens van mijzelf en verschillende van mijn collega’s om studenten niet zozeer te laten zien of ze voldoen aan de norm in een bepaalde lesperiode, maar om studenten te laten zien of en in hoeverre ze zich ontwikkeld hebben in de tijd op bepaalde competenties.

De studenten worden bij de integratieve projecten op SintLucas beoordeeld op 10 werkprocessen die onderdeel uitmaken van een ontwerpproces. Over het algemeen ervaren studenten deze werkprocessen als abstract en kunnen ze zich, met name aan het begin van het propedeusejaar, moeilijk een voorstelling maken van wat een aantal werkprocessen inhouden. Ik ben op zoek gegaan naar een andere, minder abstracte manier om studenten zichzelf te laten beoordelen. Ik heb diverse concepten/raamwerken bestudeerd die gericht zijn op generieke vaardigheden (21st century skills) of zogenaamde leerdisposities, zoals werkconcept critical skills, habits of mind, Building Learning Power, PLTS.

Uiteindelijk heb ik gekozen voor het PLTS raamwerk, een raamwerk voor persoonlijke, leer -en denkvaardigheden, om mijn trapmodel aan op te hangen. Deze keuze heeft te maken met de goede theoretische onderbouwing die onder dit raamwerk ligt en de 6 rollen die onderscheiden worden. Nu ik zelf weer student ben bij MLI ervaar ik met name de rolontwikkeling, die als een rode draad door de opleiding MLI loopt, als een sterk element in het MLI curriculum. De rolontwikkeling zorgt voor verduurzaming van de opleiding. Dit zou ook goed passen binnen het propedeusejaar van SintLucas. Het PLTS raamwerk kent 6 rollen/persona’s:

PLTS

Omdat studenten op SintLucas veelal beeldend zijn ingesteld, leek het mij een goed idee om illustraties te (laten) maken bij de 6 verschillende persona’s. Inmiddels heb ik een student Mediavormgeving betrokken bij het ontwerpproces. Hij is bezig om illustraties te maken, zodat er verschillende materialen ontworpen kunnen worden rondom dit raamwerk. Ik vind het een meerwaarde dat er nu ook een student betrokken is bij mijn herontwerp.

PLTS raamwerkBinnen het PLTS raamwerk kunnen diverse vaardigheden worden ondergebracht. Het raamwerk is dermate open ontworpen dat het mogelijkheden biedt voor verschillende onderwijscontexten om eigen trapmodellen te ontwikkelen. Na het bestuderen van verschillende trapmodellen van Engelse onderwijsinstellingen, heb ik het trapmodel van Cambridge Education uitgekozen om te gebruiken als voorbeeld voor mijn herontwerp. Op de blog “Learning by ladders” wordt dit complexe trapmodel nog wat uitgebreider beschreven. Na overleg vandaag met mijn peers ga ik 2 persona’s verder uitwerken als trapmodel om in te leveren voor het go/no-go beoordelingsmoment. Wordt vervolgd…

 

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark and Share

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *