Inauguratie Evert-Jan Ulrich (HAS Hogeschool)

Dinsdag 13 mei j.l. vond de inauguratie van lector Evert-Jan Ulrich plaats bij de HAS Hogeschool in Den Bosch. Evert-Jan Ulrich is lector Innovatie en Ontwikkeling en pleit voor talent-based onderwijs. De visie die Evert-Jan heeft op het onderwijs van de toekomst komt sterk overeen met mijn visie op onderwijs. Binnen LA-1 (MLI) schreef ik een paper over de krachtgerichte benadering in het onderwijs en sindsdien ben ik een sterke voorstander van talent-based onderwijs.

 

Het was een eer om aanwezig te zijn bij deze mijlpaal in de carrière van Evert-Jan. Ilse Meelberghs schreef een mooie blog waarin de rede wordt samengevat. Onderstaand filmpje van de inauguratie werd door Guido Crolla gemaakt.

 

 

Kantelen van het onderwijssysteem

Claire BoonstraOp vrijdag 18 april j.l. vond de Inspiratiedag van de Netwerkschool plaats op SintLucas in Boxtel. Claire Boonstra van Operation Education vertelde tijdens deze dag over de kanteling van het onderwijssysteem. Ik volg de activiteiten van Operation Education al ruim een jaar, maar om Claire live te horen presenteren over de kanteling van het onderwijssysteem was echt indrukwekkend! Haar authentieke en inspirerende verhaal was nog krachtiger doordat zij haar jongste dochtertje tijdens het presenteren bij zich droeg in de draagzak. Inhoudelijk was de presentatie voor mij een feest der herkenning. Operation Education heeft inmiddels een manifest uitgebracht. Hier staat o.a. het volgende citaat dat ik van harte onderschrijf:

“Het onderwijs bereidt mensen voor op het leven. Een leven waarin je je waardevol kunt voelen en waardevol kunt zijn – met jezelf, en alles wat je goed kunt en graag doet, als instrument. Een leven waarin je gelukkig en gezond bent.”

In augustus verschijnt het boek “Onderwijshelden” van Operation Education. Hier zullen 55 verhalen in komen te staan van changemakers in het onderwijs. Afgelopen week kreeg ik bericht dat ik op de longlist van 200 mensen ben geplaatst die kans maken om hun verhaal in dit boek te delen. Komende week krijg ik het verzoek om mijn verhaal op papier te zetten. Ik ben er trots op dat ik gezien wordt als een changemaker in het onderwijs. Ik lever dan ook graag een bijdrage aan het kantelen van het onderwijssysteem!

Onderwijshelden boek

Workshop “Oog voor talent”

KadootjeVia Twitter werd mijn paper “Aandacht voor kracht in het onderwijs” een aantal weken geleden opgepikt door een docent van de HAS Hogeschool in Den Bosch. Ik werd uitgenodigd om een workshop te komen geven over talentgericht onderwijs tijdens een studiedag voor docenten van de HAS. Dit leek mij een leuke uitdaging!

Afgelopen donderdag (13 maart j.l.) was het zover. De titel van mijn workshop was “Oog voor talent”. Ik had een Prezi gemaakt met informatie over talentgericht onderwijs en daarna zijn de docenten en medewerkers van HAS Hogeschool aan de slag gegaan met 3 opdrachten rondom talentontwikkeling. De werkvormen heb ik uit de “Talentenwijzer” (Hiemstra) en de “Ik kies voor mijn talent-Toolbox” (Dewulf & Beschuyt) gehaald.

Het was een leuke en leerzame ervaring om op een andere school iets te vertellen over een onderwerp waar ik inmiddels goed in thuis ben en veel affiniteit mee heb. Op het kadootje dat ik als dank ontving stond de slogan: “smaakt naar meer”. En zo’n positieve ervaring smaakt inderdaad naar meer 🙂 !

Expert raadpleging: Djoerd Hiemstra

Groningen

Op vrijdag 7 maart j.l. bracht ik een bezoek aan Universiteit van Groningen voor een afspraak met Djoerd Hiemstra. Djoerd Hiemstra is de auteur van de Talentenwijzer; een talentontwikkelingsprogramma voor MBO en HBO. Op dit moment is Djoerd bezig met een promotie-onderzoek naar de sterke-kantenbenadering (strength-based approach).

Talentgericht begeleiden wordt het onderwerp van mijn praktijkonderzoek. Daarnaast overweeg ik in mijn herontwerp ook met de talentgerichte benadering aan de slag te gaan. Na het schrijven van mijn paper ben ik redelijk thuis geraakt in deze materie en het leek mij interessant om daar eens op door praten met een expert. Ik was benieuwd hoe Djoerd tot de ontwikkeling van de Talentenwijzer was gekomen.

Ik kan terugkijken op een mooie ervaring: Groningen, door de stad wandelen in het zonnetje, de energie van de universiteit, lunch bij een leuk eettentje en een goed gesprek met een expert op het gebied van talentgericht begeleiden. Vanuit de onderzoeken die Djoerd gedaan heeft, heeft hij goed zicht op wat er aan aanvullend onderzoek mogelijk is binnen talentgericht werken en begeleiden. We hebben mijn eerste globale plan voor het praktijkonderzoek besproken en gekeken waar ik dit kan aanpassen. Samen kwamen we tot het idee om mijn praktijkonderzoek meer te richten op verschillende werkvormen. Als mijn onderzoeksvoorstel klaar is, mag ik het nog eens sturen voor feedback. Fijn!

 

 

 

Aandacht voor kracht in het onderwijs

 

Krachtgericht werken

Illustratie: Caitlin van den Dungen

“Aandacht voor kracht in het onderwijs” is de titel van de paper waar ik de afgelopen maanden mee bezig ben geweest. Deze paper heb ik geschreven in het kader van het leerarrangement “Zin in leren” van de Master Leren & Innoveren. De aanleiding voor het schrijven van deze paper is het belang van talentontwikkeling voor het toekomstbestendig opleiden van leerlingen in het beroepsonderwijs. In deze paper heb ik er bewust voor gekozen om een talentgericht perspectief te bieden op het ontwikkelen van de kracht en identiteit van leerlingen. De onderzoeksvraag die hierbij centraal stond is: “Op welke wijze kan een onderwijsinstelling invulling geven aan de ontwikkeling van talent van leerlingen volgens de principes van de krachtgerichte benadering?“. Om een antwoord te vinden op deze vraag ben ik met veel enthousiasme in de literatuur gedoken over talentontwikkeling, positieve psychologie en appreciative inquiry. Klik hier om de paper te downloaden.